Een Zaanse wooncoöperatie georganiseerd rondom
nabuurschap en duurzaam bouwen in hout.

 

 

Als enthousiaste inwoners van Zaanstad met diverse achtergronden, hebben wij ons verenigd om met meerdere generaties te werken aan het wonen van de toekomst. We willen bouwen aan een duurzame woonomgeving met een sociale kant waarbij nabuurschap hoog in het vaandel staat. Hiermee willen wij niet alleen van betekenis zijn voor de woongroep zelf, maar zien ook een functie naar de buurt zodat er sociale cohesie ontstaat in de directe omgeving.

 

Aangezien de Zaanstreek bekend is om de historische houtbouw, willen wij dit graag doen met moderne houtproducten die niet alleen duurzaam CO2 opslaan maar waarbij voor de realisering zo min mogelijk CO2 vrijkomt.

Bouwen in hout sluit aan bij het traditionele karakter van de streek, zonder in de traditionele architectuur te vervallen. Houtbouw in een modern jasje met bijvoorbeeld Cross Laminated Timber (CLT). Houtproducten die niet alleen duurzaam zijn maar tegelijkertijd zorgen voor een aangenaam woonklimaat.

 

Onze droom
Wij zien het CoCaZa-plan als een gezamenlijk bouwplan met een mate van collectiviteit waarbij de woningen bijvoorbeeld in een hof in Uvorm of carré worden gebouwd. Een gemeenschappelijk binnenterrein met een gezamenlijke tuin bevat diverse centrale ruimtes voor deelactiviteiten en een ruimte om elkaar te ontmoeten. We denken aan het delen van een moestuin, gezamenlijke was- en logeergelegenheid; klusruimte; fietsenstalling en eventueel gezamenlijk gebruik van auto’s. Op die manier hebben we per woning minder ruimte nodig en hoeven geen onnodige materialen aan te schaffen. Hierdoor hopen we een kleinere CO2 voetafdruk achter te laten.

Wel blijven de woonunits voorzien van een eigen ingang om ieders privacy te waarborgen.
Onze centrale ontmoetingsplek zorgt voor onderling contact binnen de groep maar ook een verbinding met de buurt waarin kleinschalige evenementen plaats kunnen vinden die we zelf organiseren. Hierdoor wordt het sociale element binnen de wijk bevorderd.
Qua uitvoering willen wij graag zoveel mogelijk in moderne houtproducten bouwen en volledig energieneutraal zijn. Cross Laminated Timber heeft de eigenschap zo sterk als staal te zijn en waarmee in meerdere woonlagen gebouwd kan worden. Het is zeer duurzaam en zorgt voor een fijn woonklimaat terwijl iedere bewoner daar in de eigen ruimte een persoonlijke draai aan kan geven.
Als organisatievorm denken we aan de oprichting van een wooncoöperatie. Dit heeft als voordeel dat we als coöperatie de hypotheek nemen en op die manier de huren zo betaalbaar mogelijk kunnen houden. Een mogelijke eigen inleg zijn we nog aan het onderzoeken.
Vanwege de generatiegedachte zullen er units in diverse afmetingen gebouwd worden al naar gelang de wensen van de diverse huishoudens. Afhankelijk van de haalbaarheid gaat onze gedachte uit naar 10-20 woningen.

 

Onze droom is  “samen bouwen, samen wonen, samen leven”.